${i18n('leia_kiirelt')}

Vastuvõtt

Asenduspinnal töötades saavad huviringides osaleda ainult Tõrvandi Kooli õpilased.

2023. aasta sügisel alustavatesse huviringidesse registreerumine toimub alates 5. septembrist kuni 11. septembrini ARNO keskkonnas.

Huvitegevuse korraldus

Huviringid alustavad tööd 38. nädalal, ehk alates 18. septembrist 2023. 

Huvitegevus kestab 30. maini 2024.

Oma kooli õpetajate poolt juhendatud huviringides osalemine on lapsevanema vaates tasuta.

Huviringide valik

Tõrvandi Kooli huviringe juhendavad eeskätt oma kooli õpetajad. Huvihariduse korraldamisel lähtume kooli eripärast ja meie õpetajate soovidest oma oskusi jagada.

Meediaring arendab õpilastes ettevõtlikust, kriitilist mõtlemist ja eneseväljendamise oskust. Õpitakse kasutama erinevaid tehnilisi vahendeid (arvuti ja tekstiprogrammid, pilditöötlus, fotografeerimine ja filmimine). Rõhuasetus on praktilisel väljundil - ringis valmib kooli ajaleht ja seinalehed, jäädvustatakse kooliüritusi, intervjueeritakse huvitavaid inimesi ning kirjutatakse artikleid valla ajalehte. Õpetaja Kristel Kaun, toimub teisipäeviti kell 14:00 - 15:00.

Ring arendab tüdrukute seas praktiliste ja põnevate ülesannete abil huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu. Ring on mõeldud tüdrukutele alates 8. eluaastast (2. klass). Õppevahendid MTÜ HK Unicorn Squad poolt. Ringi juhendajaks on vastava koolituse läbinud ning ringi juhendamise kogemusega õpetaja Jana Adari. Toimub teisipäeviti kell 14:00 - 15:00.

Multispordiringi tegevuse eesmärk on kujundada algklassi õpilastes huvi liikumise ja spordi vastu ning anda teadmisi tervislikest eluviisidest. Ringi tegevused toimuvad peaasjalikult õues kasutades kooliümbruse looduslikke võimalusi (orienteerumine, matkamine, liikumismängud), proovitakse erinevaid spordialasid. Ringis osalejate üheks väljundiks on valla ja maakonna spordivõistlustel osalemine. Läbiviijaks kogenud kehalise kasvatuse õpetaja ja treener Leila Merilo. Toimub esmaspäeviti kell 14:00 - 15:00 ja kolmapäeviti kell 13:50 - 14:50 Linnavere 3 hoones ja ümbruses.

Loodusteaduste ring kujundab õpilastes huvi loodusteaduste vastu, arendab teaduslikku mõtlemist ning sõnavara. Looduse uurimise kõrval on rõhuasetus kliimateadlikkuse tõstmisel ja jätkusuutliku eluviisi tutvustamisel. Ringi tegevuse üheks väljundiks on õpilaste teadusvõistlustel osalemine. Ring toimub üks kord nädalaks ja juhendajaks on insenerioskuste õpetaja ja ökoloog Jaak-Albert Metsoja (PhD). Toimub teisipäeviti kell 14:00 - 15:00.

Loogika ja mängude ringis arendavad õpilased strateegia- ja loogikamängude abil taiplikkust ja loogilist mõtlemist ning koostöö tegemise, planeerimise ja eneseväljendusoskust. Tutvutakse kabe, male ja erinevate lauamängudega. Ringi juhendaja on õpetaja Mariliis Limbak, kellel on valdkonna ringi juhtimise kogemus. Toimub esmaspäeviti kell 14:00 - 15:00. 1. ja 2. klassi õpilastele.

Tantsuringis arendatakse rütmi- ja muusikataju, koordinatsiooni, vastupidavust ja esinemisjulgust. Tantsulise liikumise kaudu kogeb iga laps, et on võimeline tantsima. Õpitakse tantsuelemente erinevatest stiilidest, aga tegeletakse ka üldfüüsilise ettevalmistuse ning venitusharjutustega. Tantsuringi tegevuse üheks väljundiks on esinemised kooliüritustel. Tantsuringi juhendaja on õpetaja Cätriin Kalaver. Toimub neljapäeviti kell 14:00 - 15:00. 

Mudilaskoor on iga Eesti kooli oluline osa, mis aitab lisaks osalejate arengule kaasa ka koolitraditsioonide ja koolipere ühtsustunde kujunemisele. Mudilaskoori väljundiks on esinemine kooli- ja kogukonnaüritustel, valmistume laulupeoks. Kooli kasvades kasvab ka koor ning 2024. sügisel osalevad selles juba 1.-4. klassi õpilased. Mudilaskoorist kasvavad välja ka Tõrvandi Kooli järgmised koorid ja muusikalised kollektiivid - lastekoor, poistekoor, kooliansambel. Mudilaskoori juhendajaks on muusikaõpetaja Indra-Mirell Zeinet. Toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 14:00 - 15:00.

Loovusring arendab läbi mängulise keskkonna õpilase loomingulisust, tegevuse eesmärgiks on pakkuda rõõmu ja omandada erinevaid oskusi. Ringitunnis toetatakse õpilase loovust erinevate tegevuste kaudu - mängitakse liikumismänge, arendatakse pillimängu, meisterdatakse ning toetatakse iga õpilase individuaalset loovust. Loovusring toimub kord nädalas, juhendaja on Indra-Mirell Zeinet. Toimub neljapäeviti kell 14:00 - 15:00.

Känguruklubi eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Lahendatakse ja analüüsitakse matemaatikavõistluse Känguru ülesandeid läbi praktiliste katsetuste ning tutvutakse erinevate loogikal põhinevate mängudega. Arendatakse õpilaste loogilist mõtlemist, koostöö-, ülesannete- ja probleemide lahendamise oskust. Känguruklubi tegevuse üheks väljundiks on osalemine iga-aastasel matemaatikavõistlusel Känguru. Ringi juhendaja on õpetaja Katri Purka. Toimub kolmapäeviti kell 14:00 - 15:00.

1. klasside inglise keele ring toetab mänguliselt laste keelelist arengut ja annab eelduse inglise keele paremaks omandamiseks 2. klassis. Toimub vastavalt tunniplaanile.

Korvpallitreening koos Ülenurme Gümnaasiumi 1. ja 2. klassi õpilastega. Tund hakkab toimuma esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti. Algus- ja lõpuaeg täpsustamisel. Transport spordihalli kooli poolt korraldatud ei ole. Juhendajaks on Lehar Kumari (EKR6 treeneritase).

Legoringi korraldab Dronootika Erakool. Osalustasu 25 eurot kuus. Arveldamine toimub erakooli kaudu. Toimub esmaspäeviti kell 13:00 - 13:45.

Huviringi korraldab Dronootika Erakool. Osalustasu 25 eurot kuus. Arveldamine toimub erakooli kaudu. Toimub esmaspäeviti kell 13:55 - 14:40.

Uue õppeaasta avaaktus toimub  1. septembril 2024

Tõrvandi Kool

Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme alevik, Pargi tn 2, 61714
Reg: 77001783

Kontaktid

kool@torvandi.edu.ee

Üldtelefon: +372 53 019 510

Tugikeskus: +372 58 634 010

Olemas on juurdepääs liikumispuudega inimestele.

Järelevalve

Koolis teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministreerium (Munga 18, 50088, Tartu)

Kiirviited

Stuudium Taskutark
Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kogemust meie veebisaidil. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

08:00
Uksed, individuaalne töö, suhtlus vanematega

09:00 - 10:25
Õppeplokk: 1. – 2. tund (85 min)

10:25 – 10:35
Vahetund

10:35 – 11:20
3. tund (45 min)

11:20 – 12:05
Söögi- ja õuevahetund

12:05 – 12:50
4. tund (45 min)

12:50 – 13:00
Vahetund

13:00 – 13:45
5. tund (45 min)

Kuni 15.00
Pikapäevarühm, huvitegevus

I vaheaeg 2023
23.10.2022 - 29.10.2023

II vaheaeg 2023/24
21.12.2023 - 07.01.2024

III vaheaeg 2024
26.02.2024 - 03.03.2024

IV vaheaeg 2024
22.04.2024 - 28.04.2024

V vaheaeg 2024
13.06.2024 - 31.08.2024