${i18n('leia_kiirelt')}

Missioon

Tõrvandi Koolis saab õpilane kasvada julgeks inimeseks, kes tunneb avastamisest rõõmu.

Kooli missioon on anda õpilasele kaasa tugev täppis- ja loodusteaduste taust, tervislikud eluviisid ja oskus ennast juhtida. Me soovime, et õpilasest saaks isiksus, kes suudab luua kestvaid ja usalduslikke suhteid ning kes peab lugu teistest inimestest, loodusest, oma riigist ja kultuurist. 

Eripära

  • insenerioskuste õpe alates 1. klassist
  • võrreldes riikliku õppekavaga on I ja II kooliastmel suurendatud matemaatika õppe maht 
  • informaatika ja karjääriõpetus III kooliastmel
  • inglise keele õppimise võimalus alates 1. klassist
  • B-võõrkeele õpe alates 5. klassist
  • üldõpetusliku tööviisi rakendamine 1. - 4. klassis

Tõrvandi Kool lähtub neljast põhiväärtusest

Lugupidamine

Omavaheline suhtlus jätab inimesse tunde, et ta on väärtuslik. Koolis on au sees teiste abistamine ning lahenduskesksus inimsuhetes ja probleemide lahendamisel. Kool aitab kaasa, et õpilases kujuneks oma kodukohta, loodust ja riiki väärtustav hoiak. Koolipere on kaasatud kooli tegemistesse ning inimeste panus kooli ja kogukonna tegevuste läbiviimisse on kõrgelt väärtustatud.

Tasakaal

Koolis toimuv on jõukohane ning kool ei kaldu äärmustesse. Lastele võimaldatakse koolinädala vältel piisavalt füüsilist aktiivsust, puhkust ajule ja vaheldust meeltele. Kooli poolt esitatud arengueesmärgid ja nõudmised on tasakaalus sellega, millega õppijad, õpetajad ja lapsevanemad suudavad kaasa tulla.

Avastusrõõm

Koolis toimuv julgustab õppijat avastama ja katsetama. Kool toetab õppekorralduse ja õpetajate koostöö kaudu üldõpetuse ja lõimingu rakendamist. Kool suunab iganädalase õpitee eesmärgistamise ja toetava tagasiside kaudu õpilase kasvamist ennastjuhtivaks isiksuseks, kes on teadlik oma võimetest ja oskustest. Kool väärtustab kokkupuudet elulise ja rakenduslikuga läbi sagedaste õppekäikude, näpuosavuse arendamise ja insenerioskuste õppe.

Usaldus

Täiskasvanud tajuvad oma vastutust lastega töötades, valitseb heatahtlikkus. Kasvatustöös on võtmetähtsusega lastele antav eeskuju ja suhteruum, mida lapsed kogevad. Õpetajad, lapsevanemad ja juhtkond teevad endast oleneva, et hoida usalduslikke suhteid ja olla eeskujuks. Lapsevanem julgeb suhelda kooliga ja vastupidi. Õpilase arengut ja hetkeseisu tagasisidestatakse kodu ja kooli vahel regulaarselt.

Avatud on vastuvõtt 1. klassi!

Tõrvandi Kool

Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme alevik, Pargi tn 2, 61714
Reg: 77001783

Kontaktid

kool@torvandi.edu.ee

Üldtelefon: +372 53 019 510

Tugikeskus: +372 58 634 010

Olemas on juurdepääs liikumispuudega inimestele.

Järelevalve

Koolis teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministreerium (Munga 18, 50088, Tartu)

Kiirviited

Stuudium Taskutark
Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kogemust meie veebisaidil. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

08:00
Uksed, individuaalne töö, suhtlus vanematega

09:00 - 10:25
Õppeplokk: 1. – 2. tund (85 min)

10:25 – 10:35
Vahetund

10:35 – 11:20
3. tund (45 min)

11:20 – 12:05
Söögi- ja õuevahetund

12:05 – 12:50
4. tund (45 min)

12:50 – 13:00
Vahetund

13:00 – 13:45
5. tund (45 min)

Kuni 15.00
Pikapäevarühm, huvitegevus

I vaheaeg 2023
23.10.2022 - 29.10.2023

II vaheaeg 2023/24
21.12.2023 - 07.01.2024

III vaheaeg 2024
26.02.2024 - 03.03.2024

IV vaheaeg 2024
22.04.2024 - 28.04.2024

V vaheaeg 2024
13.06.2024 - 31.08.2024