${i18n('leia_kiirelt')}

Kiusuennetusest meie koolis

  • Kooli tugisüsteem tervikuna töötab ennetavalt selle nimel, et kooli ja kodude vahel ei oleks tugevaid barjääre ning saaks toimida koostöö. 
  • Klassiõpetajatele on kasvatustegevusteks ette nähtud aeg, mis võimaldab pühenduda klassisiseste suhete ülesehitamisele ja märgata seal kujunevaid suhteid. 
  • Meie jaoks oluline arvestada laste eripäraga ja pakkuda neile toetavat keskkonda, mis ennetaks ja vähendaks koolikiusu.
  • 2023/2024. aastal valmistume ette kooli liitumist Kiusamisvaba Kool programmiga, viime läbi küsitlusi ja koolimeeskond osaleb vastavasisulistel koolitustel.
  • Kooli sotsiaalpedagoogi juhtimisel rakendame algklassides SPLO (sotsiaalsete probleemide lahendamise oskused) metoodikat, mis õpetab lastele, kuidas omavahelvahel ette tulevaid suhtlusprobleeme ennetada ja lahendada. 
  • 2023. aasta sügisel lükkame käima meie kooli esimese õpilasomavalitsuse.
  • Pöörame tähelepanu sellele, et klassis, koolis ja töökohal valitseks hea kliima.
  • Vanemate Akadeemia sündmuste kaudu ehitame ühist suhteruumi ja arusaamist lastevanemate ja õpetajate seas.
  • Jagame õpilaste ja õpetajate vaimset ja füüsilist heaolu puudutavat infot ja materjale.

Pean koolijuhi üheks olulisemaks ülesandeks koolipere vaimse ja füüsilise tervise hoidmist ning soovin Tõrvandi Koolis luua õppimist ja arengut toetava avatud ja sõbraliku atmosfääri.

Kristi Aria

direktor

Mis on ja ei ole kiusamine?

Kiusamine on süstemaatiline tegevus, kus samale õpilasele tehakse korduvalt liiga sihiliku ja teadliku tegevusega ning kannatajal on raske end kaitsta. Kiusamine saab jätkuda ja kasvada vaid siis, kui kõrvaltvaatajad selle heaks kiidavad või teesklevad, et ei märka.

Kiusamine ei ole õrritamine ja müramine, vaidlused ja lahkarvamused, mis mööduvad.

infot vanemale ja õpetajale Kiusamist ennetavate tegevuste uuring Lasteombudsmani infovoldik Koostöise klassi ideepank

Uue õppeaasta avaaktus toimub  1. septembril 2024

Tõrvandi Kool

Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme alevik, Pargi tn 2, 61714
Reg: 77001783

Kontaktid

kool@torvandi.edu.ee

Üldtelefon: +372 53 019 510

Tugikeskus: +372 58 634 010

Olemas on juurdepääs liikumispuudega inimestele.

Järelevalve

Koolis teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministreerium (Munga 18, 50088, Tartu)

Kiirviited

Stuudium Taskutark
Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kogemust meie veebisaidil. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

08:00
Uksed, individuaalne töö, suhtlus vanematega

09:00 - 10:25
Õppeplokk: 1. – 2. tund (85 min)

10:25 – 10:35
Vahetund

10:35 – 11:20
3. tund (45 min)

11:20 – 12:05
Söögi- ja õuevahetund

12:05 – 12:50
4. tund (45 min)

12:50 – 13:00
Vahetund

13:00 – 13:45
5. tund (45 min)

Kuni 15.00
Pikapäevarühm, huvitegevus

I vaheaeg 2023
23.10.2022 - 29.10.2023

II vaheaeg 2023/24
21.12.2023 - 07.01.2024

III vaheaeg 2024
26.02.2024 - 03.03.2024

IV vaheaeg 2024
22.04.2024 - 28.04.2024

V vaheaeg 2024
13.06.2024 - 31.08.2024