${i18n('leia_kiirelt')}

Tugikeskus on osa õpilast toetavast võrgustikust

Tugikeskus koondab Tõrvandi Koolis töötavad tugispetsialistid ja pakutavad tugiteenused. Töötame koos õpilaste, lapsevanemate, õpetajate, juhtkonna ja kooliväliste spetsialistidega, et igal lapsel oleks koolis huvitav ja võimetekohane õppida.

Tugikeskusest üksi ei piisa

Tugikeskus saab oma tööd hästi teha kui meie koolis on head suhted, tervislik keskkond, õppimist toetav päevakava ning tasakaalus puhkus ja pingutus. Sellele saab iga koolipere liige kaasa aidata.

Kooliväline nõustamisteenus

Mõnikord on nii, et meie kooli tugikeskus ei saa õpilast aidata või vajame mingi olukorra lahendamisel nõu. Sellisel juhul pöördume ise või palume lapsevanemal pöörduda väljaspool kooli asuvasse keskusesse (näiteks Rajaleidja).

Kiired vastused enim küsitud küsimustele

Juhul kui Te ei leia oma küsimusele sobivat vastust, siis võtke meiega ühendust.

Tugikeskuse kontakttelefon: +372 58 634 010

kool@torvandi.edu.ee

Lühidalt on selle spetsialisti nimi HEVKO. Tema ülesanne on koolis koordineerida tuge vajavate õpilastega tehtavat tööd. Meie koolis on selleks inimeseks Liis Siigla. Liis kutsub kokku ümarlaudu, suhtleb õpetajate, vanemate ja tugispetsialistidega ning jälgib tugiteenuste plaani rakendamist.

Esmane kontakt kooli ja kodu vahel on lapse klassijuhataja. Kui märkate midagi, mis tekitab küsimusi või paneb muretsema, võtke palun ühendust lapse klassijuhatajaga. Õpetaja kaasab HEVKO, kes planeerib koostöös perega järgnevad sammud.

Rohkem kui 30 % õpilastest vajavad oma koolitee jooksul mingil perioodil abi. Tugiteenus kujundatakse just Teie lapse vajadustele vastavalt ning see on väga personaalne võimalus teda toetada. Kindlasti võtke pakutav tugi vastu ning tehke kooliga heasoovlikku koostööd.

Õpilane, kes vajab õppekava täitmiseks eriõpet või tugimeetmeid. Siia kuuluvad näiteks õpiraskused, terviseprobleemid, käitumisraskused, pikemaajaline õppest eemalviibimine ja kooli õppekeele ebapiisav valdamine. Hariduslikuks erivajaduseks loetakse ka andekus.

Uue õppeaasta avaaktus toimub  1. septembril 2024

Tõrvandi Kool

Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme alevik, Pargi tn 2, 61714
Reg: 77001783

Kontaktid

kool@torvandi.edu.ee

Üldtelefon: +372 53 019 510

Tugikeskus: +372 58 634 010

Olemas on juurdepääs liikumispuudega inimestele.

Järelevalve

Koolis teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministreerium (Munga 18, 50088, Tartu)

Kiirviited

Stuudium Taskutark
Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kogemust meie veebisaidil. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

08:00
Uksed, individuaalne töö, suhtlus vanematega

09:00 - 10:25
Õppeplokk: 1. – 2. tund (85 min)

10:25 – 10:35
Vahetund

10:35 – 11:20
3. tund (45 min)

11:20 – 12:05
Söögi- ja õuevahetund

12:05 – 12:50
4. tund (45 min)

12:50 – 13:00
Vahetund

13:00 – 13:45
5. tund (45 min)

Kuni 15.00
Pikapäevarühm, huvitegevus

I vaheaeg 2023
23.10.2022 - 29.10.2023

II vaheaeg 2023/24
21.12.2023 - 07.01.2024

III vaheaeg 2024
26.02.2024 - 03.03.2024

IV vaheaeg 2024
22.04.2024 - 28.04.2024

V vaheaeg 2024
13.06.2024 - 31.08.2024